Farvel til Nykredit, goddag til nye udfordringer

Det blev til over 2 år som ansat i Nykredit inden jeg for nyligt valgte at opsige min stilling. Det er tid til at søge nye udfordringer. 

 

Jeg husker tydeligt den første arbejdsdag hos Nykredit. Kulissen var en hed sommerdag i slutningen af juli 2012, mens scenen var Nykredit afdelingen i København. Selv samme dag var der åbningsceremoni ved OL i London. Solen bankede løs det meste af denne, for mig, mindeværdige dag, alt imens jeg kastede mig over min nye tilværelse som ansat i den finansielle sektor. Netop den finansielle sektor er jeg kendt for at forholde mig kritisk over for, men jeg har på intet tidspunkt set et konfliktforhold mellem mit værdisæt og det faktum at jeg har haft min daglige gang i Nykredit. Jeg er pragmatiker og anerkender bankernes fundamentale rolle i vores nuværende samfundsform. Jeg er også ambitiøs, og søger altid udfordringer, og netop i dette job bestod udfordringen i at tilføre sektoren nogle af de værdier og kvaliteter jeg står for. Lad mig opliste 3 af disse værdier og kvaliteter:

 

For det første var det min intention at yde en indsats der blev bemærket. Dette mål blev nået via en metode der for mig er typisk; hårdt og fokuseret arbejde. Som konsekvens figurerede jeg på koncernens interne liste over de bedst performende unge ansatte i alt den tid denne fandtes.

 

For det andet tilførte jeg koncernen et fokus på troværdighed. Bankers primære opgave er at akkumulere kapital og skabe overskud, men måden at gøre dette på bør ske på troværdig vis. I min daglige kontakt med bankens kunder, behandlede jeg emnet om tillægsydelser på en troværdig måde. Jeg anbefalede altid kunder at overveje nøje om det var nødvendigt for dem at udvide deres engagement inden de eventuelt gjorde dette. At skabe salg for salgets skyld kan hurtigt skabe utilfredshed. Jeg formåede at holde et højt niveau for troværdighed, samtidig med at jeg genererede et højt niveau af salg.

 

Endelig satte jeg mig for at tilføre et fokus på bæredygtighed. Et for mig helt generelt set centralt emne. Bankerne har ligesom samfundet i almindelighed stigende fokus på emnet i disse år. Bankerne synes dog at være mest fokuserede på hvad de selv omtaler som ‘finansiel bæredygtighed’ frem for miljømæssig og social bæredygtighed. Finansiel bæredygtighed er i praksis et fokus på at drive en økonomisk sund forretning. Bankerne er lovgivningsmæssigt pålagt øgede kapitalkrav som et resultat af finanskrise og deraf afledte bankpakker, så deres fokus på at skabe sunde finanser er i og for sig logisk nok. Problemet er at jeg i for stor udstrækning fornemmer en benægtelse internt i branchen for bankernes egen rolle i krisens tilblivelse, og en erkendelse for dette faktum er nødvendig for at undgå så markante kriser i fremtiden. Officielle rapporter har slået fast at bankernes overophedede optimisme og ufine metoder var blandt hovedårsagerne til krisen i 2008. På trods af dette synes der generelt i samfundet at være en forfejlet tro på at krisen skyldes dovne borgere der ikke vil påtage sig et job. Det allestedsnærværende industrialiserede tankesæt gør sig også gældende i eksemplet med bankerne og krisen, med dets maniske fokus på vækst uden hensyntagen til om det er bæredygtigt eller ikke. Overophedet og ubæredygtig vækst var årsag til krisen, og derfor er vejen frem naturligvis ikke at “sætte gang i væksten” igen, som den generelle retoriske kliche fra samfundsdebatten ellers foreskriver. Verden har brug for et nyt dominerende tankesæt med et fokus på bæredygtighed. Heldigvis fornemmede jeg i løbet af mine år i sektoren en stigende tendens til erkendelse af nødvendigheden for miljømæssigt og socialt ansvar.

 

Min tid hos Nykredit var positiv. Min indsats blev bemærket, jeg tilførte koncernen sunde værdier og jeg fik udvidet mit professionelle netværk.