Stop hetzen mod de ledige

For nylig blev dagpengereglerne revideret. Der er dog ikke meget positivt nyt på dagsordenen. 

 

Optakten til det har været længe undervejs, og nu er de her. De nye dagpengeregler. Håbet var at der nu skulle skabes et fremtidssikret og rationelt beskæftigelsessystem. Det håb synes nu længere væk end nogensinde før, for de reviderede regler er bare en fortsættelse af det allerede håbløst forældede system. Vi står fortsat uden klare svar på tidens helt store beskæftigelsesmæssige udfordringer; tabet af arbejdspladser på baggrund af globalisering og øget automatisering. Skræmmende er det også, at de ledige fortsat italesættes og anskues som værende selvforskyldte i deres ledighed, på trods af at der er langt flere ledige end tilgængelige jobs, og på trods af at de fleste opslåede stillinger medfører hundredevis af ansøgninger. Med de nye regler lægges der op til at ledige, i endnu højere grad, skal tilskyndes og presses til at påtage sig jobs via truslen om økonomisk straf og karensdage. Der er fortsat ingen reel italesættelse af problemet med mangel på jobs. Og det er ærgerligt, for sandheden er at der ganske enkelt ikke er jobs til alle, og i fremtiden vil automatisering føre til at endnu flere jobs forsvinder. Derfor nytter det ganske enkelt ikke noget at omtale ledige over en bred kam som værende dovne og spekulerede. I stedet for at dæmonisere folket, burde krudtet bruges på at skabe et mere rationelt beskæftigelsessystem.

 

Et absurd og ineffektivt system 

Et centralt problem ved det nuværende beskæftigelsessystem er dets mange absurde ordninger og krav. Det er som om at man tror, at hvis man bare lige presser folk lidt ekstra, så skal de nok finde et job. Altså på trods af at der ikke er jobs nok til alle. Magnus Paulsen Hansen bragte for nyligt et spændende debatoplæg om emnet i Information. Hans tese er at ledige af systemet opfattes som følelsesladede og irrationelle, og at opgaven går ud på at skubbe dem i den rigtige retning. *1 Problemet er dog igen manglen på jobs. Samtidig er der alt for mange eksempler på både private og offentlige aktører som spekulerer i at tage den ene ledige efter den anden i praktik og løntilskud, for efterfølgende at dumpe dem. Vi bør stoppe kommunernes systematiske udnyttelse af ledige som billig arbejdskraft i kunstige praktik- og løntilskudsordninger. Og så er der de spøjse kurser. I dag tvinges selv højtuddannede akademikere til at deltage i jobsøgningskurser, og sådanne absurde krav skal sløjfes. Der er ingen grund til at tale ned til folk på den måde. Det overrasker måske nogle af jer, men lad det dog alligevel blive sagt: akademikere kan altså generelt godt finde ud af hvordan man metodisk går til værks med at søge jobs. Problemet er sjældent deres ansøgninger. Problemet er at der ikke er jobs til alle.

 

Det skal der gøres
Vi skal droppe mistænkeliggørelsen og kontrollen af de ledige, og i stedet implementere initiativer der tilskynder til iværksætteri. I lyset af de massive miljø-, ressource- og klimamæssige udfordringer er det særligt grønt iværksætteri der skal støttes op om. Samtidig skal der igangsættes en debat om hvordan vi ønsker at indrette samfundet i en verden som er på vej til at blive fuldautomatiseret. Ugebrevet A4 berettede for nyligt at op mod 800.000 arbejdspladser vil forsvinde over de næste 20 år, på grund af den stigende automatisering. *2 I forlængelse heraf foreslår Alternativet ganske fornuftigt en indfasning af en 30 timers arbejdsuge. Alternativets forslag er et glimrende skridt i den rigtige retning. Det formår at være visionært, samtidig med at det pragmatisk ikke er alt for revolutionært for den brede befolkning. De fleste almene borgere ved trods alt godt, at arbejdstiden før er blevet nedsat.

I en så højteknologisk verden vi har skabt, bør vi have mulighed for at bruge tid på andet end bare at arbejde. Forureningstunge og meningsløse jobs skal afskaffes. Nu bør vi glæde os over at teknologiske fremskridt konstant overflødiggør monotome jobs, og i stedet bør vi bruge vores tid og energi på at løse tidens helt store udfordring, nemlig den miljø-, ressource- og klimamæssige udfordring.

 


Kilder

*1 Magnus Paulsen Hansen, “Intet job, ingen selvkontrol”, Information, http://www.information.dk/550870

*2 Michael Bræmer, Maria Jeppesen, “Robotter og computere snupper en tredjedel af vores job”, Ugebrevet A4, http://www.ugebreveta4.dk/robotter-og-computere-snupper-en-tredjedel-af-vores-j_20260.aspx